Nieuws

September 2020

Eerste woningen voorzien van spouwmuurisolatie


Voor de zomervakantie zijn wij een collectieve inkoopactie voor spouwmuurisolatie in Hoogkamp, Sterrenberg-Gulden Bodem en Schaarsbergen gestart. Ruim 130 bewoners hebben zich voor deze actie ingeschreven. In de zomer hebben we op basis van een uitvraag isolatiebedrijf A. Rouwenhorst uit Apeldoorn geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren.

In september hebben medewerkers van Rouwenhorst contact opgenomen met de bewoners die zich hebben aangemeld, hebben zij de woningen bezocht en hebben zij offertes uitgebracht. En inmiddels zijn de eerste woningen voorzien van spouwisolatie. De werkzaamheden lopen tot het eind van dit jaar. In de komende weken zult u dus regelmatig busjes van Rouwenhorst in onze wijk kunnen zien staan.

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve inkoopactie, dat is nog mogelijk. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar spouwmuur@hoogkampenergie.nl met daarin uw naam, adres, telefoonnummer, bouwjaar van uw woning, en indien aanwezig huidige type isolatie en jaartal wanneer het is geplaatst.

Wilt u nog in aanmerking komen voor de tijdelijke SEEH-subsidieregeling voor isolatie van woningen, dan dient u wel op korte termijn te reageren, zodat de werkzaamheden nog voor het eind van het jaar zijn afgerond.

Bewonersbijeenkomst 21 januari 2020


Kansen voor Hoogkamp in de energietransitie

Dinsdagavond 21 januari vond in het clubhuis van TV de Hoogkamp de eerste bewonersbijeenkomst van Hoogkamp Energie van 2020 plaats. Het clubhuis was goed gevuld met ruim 60 aanwezigen. Na het welkomstwoord van Mieke Hegge van Hoogkamp Energie presenteerde Ursula van Wandelen, ontwikkelmanager energietransitie van de gemeente Arnhem, de contouren van de Arnhemse aanpak voor de wijkgerichte energietransitie. Uitgangspunten van deze aanpak zijn ondermeer: per woning zoveel mogelijk energie besparen, betaalbaar, betrouwbaar, de gemeente neemt het voortouw daar waar nodig, de wijk neemt initiatief waar het kan en decentrale bronnen met (rest)warmte gaan voor. Met name door deze twee laatste uitgangspunten heeft de gemeente Hoogkamp geselecteerd als kansrijke wijk. Dit betekent dat de gemeente Arnhem het kansrijk acht dat Hoogkamp op korte termijn (voor 2030) aardgasvrij wordt.

Het gehele verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

Bewonersbijeenkomst 10 oktober 2019


Uitkomsten doorrekening varianten van het aardgas af


Donderdagavond 10 oktober vond de tweede bewonersbijeenkomst van Hoogkamp Energie van dit jaar plaats. Plaats van handeling was wederom het clubhuis van TV de Hoogkamp. Ook Mieke Hegge van Hoogkamp Energie deed zoals gebruikelijk de aftrap. In haar opening benoemde zij ondermeer de kansen en de huidige aantrekkelijke terugverdientijden van zonnepanelen op woningen. Ook noemde zij het project ‘Buurten met de buren’. Door middel van zogenaamde keukentafelgesprekken treedt Hoogkamp Energie in contact met zo veel mogelijk buurtbewoners en krijgt de werkgroep zo een goed beeld wat de behoeftes zijn rondom verduurzaming.

Het gehele verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

Uitkomsten onderzoek

Hoogkamp aardgasvrij - een analyse van de verschillende opties voor warmtelevering

In het najaar van 2019 hebben adviesbureaus IF Technology en Fit Our Future in opdracht van gemeente Arnhem en Hoogkamp Energie een gezamenlijke studie uitgevoerd naar het beste scenario voor een collectieve CO2-neutrale wijkwarmtevoorziening voor de Hoogkamp.

Het gehele rapport vindt u hier.

Arnhem energie bij Hoogkamp Energie 18okt18.pptx
Hoogkamp Energiecoöperatie.pptx
Presentatie bevindingen 181018 IF Technology.pptx
Uitkomsten enquete.docx