hoogkamp energie

Klik hier en word gratis lid van onze Energiecoöperatie in oprichting. Blijf geïnformeerd, denk mee, beslis mee!

Informatie folder Hoogkamp Energie

Rondgang warmtebeeldcamera


Wit u weten waar uw huis zijn energie verliest, of kijken of uw isolatie wel goed werkt?

Werkgroep Hoogkamp Energie organiseert ook dit jaar weer diverse avonden waarop we met de warmtebeeldcamera bij u langskomen. Geen wandeling in groepsverband, maar iemand van onze werkgroep komt bij u langs. We maken beelden van de buitenkant en houden het Corona veilig. U kunt zich aanmelden bij hoogkampenergie@gmail.com met naam, adres en telefoonnummer.


Met vriendelijke groeten,

Hans Leibbrand, Marnix Bakker, Herman Velvis en Paul Vlaar


Energiescan

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen is een goede eerste stap om een energiescan van uw woning te laten maken. Binnenkort worden van 6 woningen in de Hoogkamp energiescans gemaakt. Dit maatwerkadvies wordt uitgevoerd door E-Trias, verdere informatie kunt u terecht bij Albert Hulshoff.

Daarnaast is voor iedereen een woonwensenscan beschikbaar. Deze is gratis voor iedere bewoner. Zie www.elmg.nl

Verdiepingsslag energiesysteem Hoogkamp/Sterrenberg


In 2019 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een gasloos energieconcept voor de bestaande woningen in de wijk Hoogkamp. Hieruit volgde een concept met warmte uit zonneweide, in combinatie met seizoensopslag in de bodem (WKO) en collectieve warmtepompen. De warmte wordt via een warmtenet aan de woningen geleverd.

Na het verkennend haalbaarheidsonderzoek zijn de volgende vervolgonderzoeken uitgevoerd:

  • Vervolgstudie naar alternatieve varianten voor Hoogkamp

  • Combinatiestudie toevoeging Sterrenberg (Hoogkamp en Sterrenberg samen)

Voorgaande onderzoeken gaven aanleiding om een verdiepende studie uit te voeren naar de financiële haalbaarheid voor het duurzame energieconcept voor Hoogkamp en Sterrenberg. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureaus IF Technology en Witteveen&Bos in opdracht van gemeente Arnhem. In de managementsamenvatting vindt u de belangrijkste uitkomsten van deze verdiepingsslag.

Om te bepalen welke maatregelen er mogelijk zijn om de woningen in de wijk Hoogkamp geschikt te maken voor een warmtenet, zijn voor vier referentiewoningen berekeningen gemaakt. Deze studie maakt deel uit van de verdiepingsslag.

Update juli 2020

In opdracht van gemeente Arnhem zijn de onderzoeksbureaus IF Technology en Witteveen&Bos in juni gestart met een verdiepingsstudie naar de technische en financiële haalbaarheid om de wijken Hoogkamp en Sterrenberg te voorzien van warmte door middel van een wijk-warmtepomp, zonneveld, warmtenet en seizoensopslag.

Doel van de studie is om alle informatie voorhanden te hebben om met de bewoners een weloverwogen keuze te maken voor de toekomstige warmtevoorziening voor beide wijken. In de studie zal ook de haalbaarheid worden onderzocht om de woningen te verwarmen met lage temperatuur (50-55 °C), dan wel om uit te blijven gaan van een middentemperatuur van 70 °C.

Planning is om de eerste resultaten van de studie medio september beschikbaar te hebben. De onderzoekers zullen de uitkomsten presenteren tijdens een volgende bewonersbijeenkomst.

Voor de volledige update lees hier verder

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling

Hoogkamp Energie werkt veel samen met Arnhem AAN van de gemeente Arnhem, Wijkvereniging De Penseelstreek, Clubhuis Tennisvereniging De Hoogkamp, Buurkracht, Rijn IJssel Energiecoöperatie, Energie Loket Midden Gelderland, Programma Wijken van de Toekomst van de Provincie Gelderland, Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen, Alliander en #Krachtproef Energie.

Copyright 2021 Hoogkamp Energie