hoogkamp energie

Klik hier en word gratis lid van onze Energiecoöperatie in oprichting. Blijf geïnformeerd, denk mee, beslis mee!

Informatie folder Hoogkamp Energie

9 maart 2021

online-bewonersbijeenkomst


Dinsdagavond 9 maart vond de eerste bewonersbijeenkomst van Hoogkamp Energie plaats, niet in het voor ons zo vertrouwde clubhuis van de tennisvereniging, maar via een online-bijeenkomst. Ruim 50 mensen volgden de uitzending vanuit huis.

Vervolgens nam Paul Vlaar van Hoogkamp Energie het woord. Het eerdere plan om met De Hoogkamp en Sterrenberg gezamenlijk een collectieve warmteoplossing te ontwikkelen, is in de ijskast beland. Na onderzoek in opdracht van de gemeente Arnhem door de ingenieursbureaus Witteveen/Bos en IF Technology is gebleken dat dit te kostbaar is. ‘Een onrendabele top van €25.000 per aansluiting kunnen wij niet met droge ogen aan de bewoners voorleggen.’ Vervolgens gaf hij weer dat Hoogkamp Energie in de afgelopen maanden contact heeft gelegd met netbeheerder Alliander over een kleinschaliger concept van een Buurt Energie Systeem.

Voor het volledige verslag lees hier verder.

De presentaties kunt u hier downloaden.

De bijeenkomst kunt u terugkijken op livestreamlab.nl.

Gezamenlijk energiesysteem Hoogkamp en Sterrenberg van de baan


Uit het onderzoek van Witteveen + Bos en IF Technology is gebleken dat het voorgestelde collectieve warmtesysteem niet haalbaar is vanwege de hoge aansluitkosten. Deze zouden gemiddeld € 25.000 per woning gaan bedragen. Als werkgroep Hoogkamp Energie zien wij het niet als realistisch om dit aan de bewoners voor te leggen. Dit geldt ook voor de werkgroep Duurzaamheid Sterrenberg en Gulden Bodem.


Hoogkamp Energie is nu opnieuw in gesprek met de gemeente en met netbeheerder Alliander om de mogelijkheid van een kleinschalig buurtnetwerk te verkennen.


Kijk onder nieuws voor de voorgeschiedenis.

Energiescan

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen is een goede eerste stap om een energiescan van uw woning te laten maken. Binnenkort worden van 6 woningen in de Hoogkamp energiescans gemaakt. Dit maatwerkadvies wordt uitgevoerd door E-Trias, verdere informatie kunt u terecht bij Albert Hulshoff.

Daarnaast is voor iedereen een woonwensenscan beschikbaar. Deze is gratis voor iedere bewoner. Zie www.elmg.nl

Update juli 2020

In opdracht van gemeente Arnhem zijn de onderzoeksbureaus IF Technology en Witteveen&Bos in juni gestart met een verdiepingsstudie naar de technische en financiële haalbaarheid om de wijken Hoogkamp en Sterrenberg te voorzien van warmte door middel van een wijk-warmtepomp, zonneveld, warmtenet en seizoensopslag.

Doel van de studie is om alle informatie voorhanden te hebben om met de bewoners een weloverwogen keuze te maken voor de toekomstige warmtevoorziening voor beide wijken. In de studie zal ook de haalbaarheid worden onderzocht om de woningen te verwarmen met lage temperatuur (50-55 °C), dan wel om uit te blijven gaan van een middentemperatuur van 70 °C.

Planning is om de eerste resultaten van de studie medio september beschikbaar te hebben. De onderzoekers zullen de uitkomsten presenteren tijdens een volgende bewonersbijeenkomst.

Voor de volledige update lees hier verder

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling

Hoogkamp Energie werkt veel samen met Arnhem AAN van de gemeente Arnhem, Wijkvereniging De Penseelstreek, Clubhuis Tennisvereniging De Hoogkamp, Buurkracht, Rijn IJssel Energiecoöperatie, Energie Loket Midden Gelderland, Programma Wijken van de Toekomst van de Provincie Gelderland, Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen, Alliander en #Krachtproef Energie.

Copyright 2021 Hoogkamp Energie