hoogkamp energie

Klik hier en word gratis lid van onze Energiecoöperatie in oprichting. Blijf geïnformeerd, denk mee, beslis mee!

Informatie folder Hoogkamp Energie, oktober 2018

Bewoners

bijeenkomst

10 oktober 2019

De Hoogkamp - uitkomsten doorrekening varianten van het aardgas af

Donderdagavond 10 oktober vond de tweede bewonersbijeenkomst van Hoogkamp Energie van dit jaar plaats. Plaats van handeling was wederom het clubhuis van TV de Hoogkamp. Ook Mieke Hegge van Hoogkamp Energie deed zoals gebruikelijk de aftrap. In haar opening benoemde zij ondermeer de kansen en de huidige aantrekkelijke terugverdientijden van zonnepanelen op woningen. Ook noemde zij het project ‘Buurten met de buren’. Door middel van zogenaamde keukentafelgesprekken treedt Hoogkamp Energie in contact met zo veel mogelijk buurtbewoners en krijgt de werkgroep zo een goed beeld wat de behoeftes zijn rondom verduurzaming. Voor het voeren van deze gesprekken is Hoogkamp Energie nog op zoek naar enkele straatcontactpersonen.

Uitkomsten onderzoek

Peter Reidsma, die samen met collega-procesbegeleider Albert Hulshoff De Hoogkamp begeleidt bij de energietransitie van de wijk, presenteerde uitkomsten van een onderzoek naar de beste variant om te komen tot een aardgasvrij Hoogkamp. Zij hebben het onderzoek samen met ingenieursbureau IF Technology uitgevoerd. De onderzoeksvraag voluit:

‘Welk scenario is financieel, technisch, duurzaam en qua draagvlak het ‘meest aannemelijke alternatief’ om te komen tot een aardgasvrij Hoogkamp.’

In het onderzoek zijn eerst alle denkbare scenario’s onder de loep genomen. In deze fase vielen op basis van een aantal knock-out criteria heel wat opties al meteen af. Vervolgens is diepgaand gerekend aan de overgebleven scenario’s:

- individuele luchtwarmtepomp

- Individuele bodemwarmtepomp

- collectieve oplossing: zonneveld met wijkwarmtepomp, bodemopslag en warmtenet

Bij deze analyse zijn de drie opties bekeken vanuit de invalshoeken People, Planet, Profit en Project.

Met als uitkomst dat voor De Hoogkamp de collectieve oplossing het meest aantrekkelijke alternatief is voor aardgas. Echter alle drie scenario’s, ook gerekend over een periode van 20 jaar, zijn toch duurder dan aardgas. Daarom zal het lastig worden om zonder aanvullende subsidies of wetgeving een meerderheid van de bewoners van De Hoogkamp bereid te vinden om een dergelijke overstap te maken.

ArnhemAAN - Herman.mp4

Energiescan

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om je woning te verduurzamen is een goede eerste stap om een energiescan van je woning te laten maken. Hiervoor presenteerde Albert Hulshoff twee mogelijkheden:

- Maatwerkadvies uitgevoerd E-Trias

- Woonwensenscan uitgevoerd door Energieloket Midden-Gelderland

Binnenkort worden van 6 woningen in de Hoogkamp energiescans gemaakt. De woonwensenscan is gratis voor iedere bewoner. Zie www.elmg.nl

Energie COÖPERATIE in OPRICHTING

Hoogkamp energie wordt een coöperatie in oprichting. Waarom:

  • Om serieuze gesprekspartner te worden
  • Om als wijk meer invloed te hebben op de energietransitie in onze wijk
  • Om toegang te kunnen krijgen tot subsidies

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling

Hoogkamp Energie werkt veel samen met Arnhem AAN van de gemeente Arnhem, Wijkvereniging De Penseelstreek, Clubhuis Tennisvereniging De Hoogkamp, Buurkracht, Rijn IJssel Energiecoöperatie, Energie Loket Midden Gelderland, Programma Wijken van de Toekomst van de Provincie Gelderland, Stichting Gelders Landschap en Kastelen, Alliander en #Krachtproef Energie.

Arnhem energie bij Hoogkamp Energie 18okt18.pptx
Hoogkamp Energiecoöperatie.pptx
Afwegingsmatrix.pdf
Presentatie bevindingen 181018 IF Technology.pptx