hoogkamp energie

Agenda

Oktober - Energiemarkt. Lees hier meer.

Klik hier en word gratis lid van onze Energiecoöperatie in oprichting. Blijf geïnformeerd, denk mee, beslis mee!

Doe mee! Collectieve inkoopactie isolatieglas

Met de stijgende gasprijzen bieden goede isolatiemaatregelen soelaas om uw energierekening te beperken. Daarom start Hoogkamp Energie bij voldoende belangstelling een collectieve inkoopactie voor isolatieglas.

Veel wijkbewoners hebben inmiddels zonnepanelen en hebben hun vloeren, spouwmuren en daken geïsoleerd. Het vervangen van oud thermopane glas werd vaak overgeslagen vanwege de hoge kosten. Met de huidige gasprijzen kunt u uw investering sneller terugverdienen.

Door gezamenlijk op te treden hopen we kosten te besparen en nemen we wat zorg uithanden bij het selecteren van een betrouwbare glaszetter. Ook kunnen wij u adviseren over mogelijke subsidie. Als we genoeg belangstellenden hebben leggen wij contact met enkele betrouwbare bedrijven en kunnen deze kosten besparen door bijvoorbeeld het inmeten en plaatsen te plannen op dezelfde dagen. U krijgt persoonlijk een of meerdere offertes en u rekent rechtstreeks af.

Afgelopen weken zijn de gegevens verzameld van alle belangstellenden (ruim 40) voor de gemeenschappelijke inkoop HR++ glas. Er is een Excel bestand gemaakt waarin de gegevens zijn opgenomen. Met deze inkoop actie werkt Hoogkamp Energie samen de wijk Angerenstein die ook zo’n actie is gestart.

Momenteel wordt er een inventarisatie gemaakt van kandidaat bedrijven die voldoen aan opgestelde eisen. Tevens worden er een specificaties voor het HR++ glas opgesteld. Daarna worden bedrijven benaderd of zij willen deelnemen aan deze actie. Na de vakantie, omstreeks half september zullen wij u verder informeren over de voortgang van dit project. Over het tijdspad van realisatie kan nu nog niets gemeld worden.

Heeft u belangstelling om mee te doen?

Stuur een mail met uw naam en adres en eventuele bijzonderheden naar hoogkampenergie@gmail.com

Teruglezen: brief aan de buurt 20 juli

Op 20 juli is er een brief verspreid in de Hoogkamp. Hierin werd aandacht besteed aan de stand van zaken rondom het Buurt Energie Systeem, energie besparing en de Energiemarkt in oktober.


Lees de brief hier terug.


Terugkijken: Buurtbijeenkomst 21 april

Op 21 april 2022 vond er een buurtbijeenkomst plaats bij tennisvereniging de Hoogkamp.


Er werd gesproken over de uitslag van de enquête, ervaringen van de Zet'Mop 60 campagne, uitslag van woningschouwingen in de buurt, mogelijkheden rondom isolatie en de voortgang van het BES onderzoek.

Voor het eerst hebben wij geprobeerd een livestream te verzorgen voor de mensen die niet naar de tennisvereniging konden komen. Deze is ook opgenomen en hier terug te zien. We raden u aan om vanaf minuut 7 te kijken.

De slides kunt u ook los downloaden hier.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling

Hoogkamp Energie werkt veel samen met Arnhem AAN van de gemeente Arnhem, Wijkvereniging De Penseelstreek, Clubhuis Tennisvereniging De Hoogkamp, Buurkracht, Rijn IJssel Energiecoöperatie, Energie Loket Midden Gelderland, Programma Wijken van de Toekomst van de Provincie Gelderland, Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen, Alliander en #Krachtproef Energie.

Copyright 2021 Hoogkamp Energie