hoogkamp energie

Klik hier en word gratis lid van onze Energiecoöperatie in oprichting. Blijf geïnformeerd, denk mee, beslis mee!

Informatie folder Hoogkamp Energie, oktober 2018

Isoleer je woning, juist nu

Meer dan 100 aanmeldingen voor collectieve inkoopactie spouwmuurisolatie

De werkgroepen Hoogkamp Energie, Duurzaam Schaarsbergen en Sterrenberg/Gulden Bodem Energie zijn in juni een collectieve inkoopactie voor spouwmuurisolatie gestart. Hierover heeft u begin juni een flyer in uw brievenbus ontvangen. Met de actie willen wij bewoners ondersteunen om de warmtevraag van de woning terug te brengen, de eerste stap van de energietransitie van woningen naar CO2-neutraal. Lees hier verder

Zijn uw spouwmuren niet geïsoleerd of in de afgelopen 10 jaar niet opnieuw geïsoleerd en bent u geïnteresseerd in een collectieve inkoopactie spouwmuurisolatie? U kunt zich nog aanmelden via spouwmuur@hoogkampenergie.nl.

Energiescan

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om je woning te verduurzamen is een goede eerste stap om een energiescan van je woning te laten maken. Binnenkort worden van 6 woningen in de Hoogkamp energiescans gemaakt. Dit maatwerkadvies wordt uitgevoerd door E-Trias, verdere informatie kunt u terecht bij Albert Hulshoff.

Daarnaast is voor iedereen een woonwensenscan beschikbaar. Deze is gratis voor iedere bewoner. Zie www.elmg.nl

Update april 2020

In deze moeilijke tijden ontkomt ook Hoogkamp Energie er niet aan om een aantal activiteiten aan te passen of uit te stellen. Zo was ons voornemen om voor de zomervakantie nog twee bewonersbijeenkomsten te organiseren. Maar door de coronacrisis zijn wij gedwongen de bijeenkomsten tot nader order uit te stellen.

Hoogkamp - kansrijke wijk

Tijdens de vooralsnog laatste bewonersbijeenkomst van Hoogkamp Energie, die plaatsvond op 21 januari, presenteerde Ursula van Wandelen, ontwikkelmanager energietransitie van de gemeente Arnhem, de contouren van de Arnhemse aanpak voor de wijkgerichte energietransitie.

Lees verder voor de gehele update april 2020


Kansen voor Hoogkamp in de energietransitie

Dinsdagavond 21 januari vond in het clubhuis van TV de Hoogkamp de eerste bewonersbijeenkomst van Hoogkamp Energie van 2020 plaats. Het clubhuis was goed gevuld met ruim 60 aanwezigen. Lees verder voor het gehele verslag en Presentatie bewonersavond

Uitkomsten onderzoek

Hoogkamp aardgasvrij - een analyse van de verschillende opties voor warmtelevering

In het najaar van 2019 hebben adviesbureaus IF Technology en Fit Our Future in opdracht van gemeente Arnhem en Hoogkamp Energie een gezamenlijke studie uitgevoerd naar het beste scenario voor een collectieve CO2-neutrale wijkwarmtevoorziening voor de Hoogkamp.

Lees verder

Het gehele rapport is te downloaden via de link Uitkomsten doorrekening varianten De Hoogkamp van het aardgas af

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling

Hoogkamp Energie werkt veel samen met Arnhem AAN van de gemeente Arnhem, Wijkvereniging De Penseelstreek, Clubhuis Tennisvereniging De Hoogkamp, Buurkracht, Rijn IJssel Energiecoöperatie, Energie Loket Midden Gelderland, Programma Wijken van de Toekomst van de Provincie Gelderland, Stichting Gelders Landschap en Kastelen, Alliander en #Krachtproef Energie.

Copyright 2020 Hoogkamp Energie

Arnhem energie bij Hoogkamp Energie 18okt18.pptx
Hoogkamp Energiecoöperatie.pptx
Afwegingsmatrix.pdf
Presentatie bevindingen 181018 IF Technology.pptx