hoogkamp energie

Klik hier en word gratis lid van onze Energiecoöperatie in oprichting. Blijf geïnformeerd, denk mee, beslis mee!

Informatie folder Hoogkamp Energie, oktober 2018

Eerste woningen voorzien van spouwmuurisolatie

Voor de zomervakantie is de collectieve inkoopactie voor spouwmuurisolatie in Hoogkamp, Sterrenberg-Gulden Bodem en Schaarsbergen gestart. Ruim 130 bewoners hebben zich voor deze actie ingeschreven. In de zomer is er op basis van een uitvraag, isolatiebedrijf A. Rouwenhorst uit Apeldoorn geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren.

Inmiddels zijn de eerste woningen voorzien van spouwisolatie. De werkzaamheden lopen tot het eind van dit jaar. In de komende weken zult u dus regelmatig busjes van Rouwenhorst in onze wijk kunnen zien staan.

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve inkoopactie, dat is nog mogelijk. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar spouwmuur@hoogkampenergie.nl met daarin uw naam, adres, telefoonnummer, bouwjaar van uw woning, en indien aanwezig huidige type isolatie en jaartal wanneer het is geplaatst.

Lees verder


Update juli 2020

In opdracht van gemeente Arnhem zijn de onderzoeksbureaus IF Technology en Witteveen&Bos in juni gestart met een verdiepingsstudie naar de technische en financiële haalbaarheid om de wijken Hoogkamp en Sterrenberg te voorzien van warmte door middel van een wijk-warmtepomp, zonneveld, warmtenet en seizoensopslag.

Doel van de studie is om alle informatie voorhanden te hebben om met de bewoners een weloverwogen keuze te maken voor de toekomstige warmtevoorziening voor beide wijken. In de studie zal ook de haalbaarheid worden onderzocht om de woningen te verwarmen met lage temperatuur (50-55 °C), dan wel om uit te blijven gaan van een middentemperatuur van 70 °C.

Planning is om de eerste resultaten van de studie medio september beschikbaar te hebben. De onderzoekers zullen de uitkomsten presenteren tijdens een volgende bewonersbijeenkomst.

Voor de volledige update lees hier verder


Energiescan

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen is een goede eerste stap om een energiescan van uw woning te laten maken. Binnenkort worden van 6 woningen in de Hoogkamp energiescans gemaakt. Dit maatwerkadvies wordt uitgevoerd door E-Trias, verdere informatie kunt u terecht bij Albert Hulshoff.

Daarnaast is voor iedereen een woonwensenscan beschikbaar. Deze is gratis voor iedere bewoner. Zie www.elmg.nl

Kansen voor Hoogkamp in de energietransitie

Dinsdagavond 21 januari vond in het clubhuis van TV de Hoogkamp de eerste bewonersbijeenkomst van Hoogkamp Energie van 2020 plaats. Het clubhuis was goed gevuld met ruim 60 aanwezigen. Lees verder voor het gehele verslag en Presentatie bewonersavond

Uitkomsten onderzoek

Hoogkamp aardgasvrij - een analyse van de verschillende opties voor warmtelevering

In het najaar van 2019 hebben adviesbureaus IF Technology en Fit Our Future in opdracht van gemeente Arnhem en Hoogkamp Energie een gezamenlijke studie uitgevoerd naar het beste scenario voor een collectieve CO2-neutrale wijkwarmtevoorziening voor de Hoogkamp.

Lees verder

Het gehele rapport is te downloaden via de link Uitkomsten doorrekening varianten De Hoogkamp van het aardgas af

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling

Hoogkamp Energie werkt veel samen met Arnhem AAN van de gemeente Arnhem, Wijkvereniging De Penseelstreek, Clubhuis Tennisvereniging De Hoogkamp, Buurkracht, Rijn IJssel Energiecoöperatie, Energie Loket Midden Gelderland, Programma Wijken van de Toekomst van de Provincie Gelderland, Stichting Gelders Landschap en Kastelen, Alliander en #Krachtproef Energie.

Copyright 2020 Hoogkamp Energie

Arnhem energie bij Hoogkamp Energie 18okt18.pptx
Hoogkamp Energiecoöperatie.pptx
Afwegingsmatrix.pdf
Presentatie bevindingen 181018 IF Technology.pptx