Zonneweide

visie ontwikkeling zonneweide

Hybrid Landscape heeft zich, als zusteronderneming van NL Greenlabel, ten doel gesteld zich in te zetten voor een energietransitie naar duurzame energie waarbij de 3 pijlers van het Cradle2Cradle principe; People, Planet, Profit, op de eerste plaats komen. Opwekking en gebruik van energie op een duurzame manier in het landschap waarbij inpassing in de omgeving, eerbied voor de aanwezige natuur en circulariteit voorop staan.

Hybrid Landscape ontwikkelt onder andere solarparken welke ingebed zijn in de omgeving, openbaar zijn en waar de omgeving van kan profiteren als zijnde park of natuurlijk ingericht landschap. Zonneweide Hoogkamp biedt de mogelijkheid tot het verduurzamen van de wijk De Hoogkamp, maar tevens een sociale rol te vervullen voor zowel de wijkbewoners als omwonenden. Participatie van omliggende parken, revalidatiecentra, scholen, sportclubs en lokale bedrijven kunnen hierin een meerwaarde vormen.

Buiten spelen


Sporten en beweging


bewegen en revalideren


natuur onderwijs


biodiversiteit


buurt moestuin