Warmteplan

In 2017 is een werkgroep van ongeveer 12 wijkgenoten bezig geweest om na te denken over een warmte oplossing voor onze wijk. De vraag die daarbij centraal stond was: hoe verwarmen wij onze huizen in de toekomst? Als antwoord op deze vraag is het scenario van de wijkwarmtepomp ontwikkeld. Hieronder wordt kort uitgelegd wat de bedoeling is. De rapportage van de werkgroep en de presentatie op 23 november 2017 is hieronder te vinden.

In of in de buurt van de wijk wordt een mooi ingepaste zonneweide gecreëerd. Via de zonneweide wordt warmte "geoogst" in de zomer.

De geoogste warmte wordt opgeslagen in een seizoensopslag. Dit is een waterhoudende zandlaag op een diepte van 180 tot 230 meter onder de grond.

In de winter wordt de warmte opgepompt uit de seizoensopslag. Via een industriële warmtepomp wordt het water op hoge temperatuur gebracht. Op die manier kunnen ook oude huizen goed verwarmd worden.

Via het wijkwarmtenet komt de warmte bij de woningen aan. In de woningen bevindt zich een afleverset die iets kleiner is dan de huidige CV ketel. De afleverset levert warmte en warm kraanwater.

Voorkeursscenario

Door werkgroep Hoogkamp Energie is op basis van uitgevoerde studies in het verleden een verkenning gedaan van mogelijke warmte oplossingen voor onze wijk. Op basis van een afwegingskader is bovenstaand voorkeursscenario uit de bus gekomen. Voor meer info zie de documenten hieronder. Hier rechts is een samenvattende afwegingsmatrix weergegeven.

Afwegingsmatrix.pdf
Scenario voorstel - Hoogkamp nul op de meter wijk v3.docx
Hoogkamp energie, Van het gas los 23 november 2017.pptx